Versenyszabályzat

Menü megjelenítése

Versenyszabályzat

Utolsó frissítés: 2023 március 29.

1. A versenyen minden felkészült futó [a továbbiakban: versenyző(k)] rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásban foglalt feltételeket és maradéktalanul betartja a versenyszabályzatot. A szabályok megsértésével másoknak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint a versenyző felelősséget vállal.

2. Minden rajthoz álló versenyző kijelenti, hogy a saját elhatározásából, saját felelősségére és egészségesen indul a versenyen.

3. A nevezés az online nevezési felület ( az alábbi linken elérhető: https://crossrun.uni-mate.hu/nevezés ) kitöltésével és a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. A verseny napjáig a 18. életévüket be nem töltött versenyzők, csak a törvényes képviselő(k) hozzájárulásával vehetnek részt. Ezek a versenyzők a Szülői beleegyező nyilatkozatot ( formanyomtatvány itt, letölthető a linkre kattintva: Szülői beleegyező nyilatkozat ) nyomtatott formában és a törvényes képviselő(k) által aláírva a rajtcsomag átvétele előtt kötelesek bemutatni a szervezőknek.

4. A versenyzők nevezésükkel kijelentik, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok felhasználását a rendezvénnyel kapcsolatban a szervezők számára engedélyezik.

5. A versenytől való visszalépés esetén a szervezőknek a nevezési díjat nem áll módjukban visszafizetni, a nevezés más személyre át nem ruházható és más versenyre átvinni nem lehetséges.

6. A rendezvény szervezői fenntartják a program- és útvonal változtatás jogát, továbbá szükség esetén korlátozhatják a résztvevők számát, illetve a nevezést bármikor lezárhatják.

7. A versenyen a szervezők értékmegőrzést nem vállalnak.

8. A verseny napján kötelező a rendezvényen előírt parkolási szabályok betartása és a parkolásra kijelölt parkolóhelyek rendeltetésszerű használata.

9. A rendezvényen bármilyen kereskedelmi és reklám tevékenység csak a szervezők előzetes engedélyével lehetséges.

10. A verseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A versenyen készült fotókat és filmeket a rendezők egyrészt annak dokumentálása, megörökítése, a megtörténte igazolása céljából készítik, másrészt a későbbiekben a marketing célú kiadványaikban, valamint a weboldalaikon és a közösségi média felületeiken a megjelentekről készült egyéni és csoportos fotókat, filmeket  felhasználhatják a vonatkozó, a versenykiírásban hivatkozott adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, mely felhasználással kapcsolatosan a fotón/filmen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

11. A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító, továbbá a versenyszabályzatban, illetve a kiírásban szereplő feltételek be nem tartása esetén a versenyzőket a verseny rendezői a versenyből kizárják.

12. A versenyen felmerült vitás esetekkel kapcsolatban óvás nyújtható be írásos formában a verseny lezárását követő 30 percen belül, 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint díj ellenében a versenyközpontban. Az óvás benyújtására egyéni versenyzők jogosultak, vagy csapatok esetében a csapat vezetője. A szervezőbizottság az óvás ügyét saját hatáskörben kivizsgálja és írásban válaszol az érintetteknek.

13. A versenyen a pálya sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kisállattal futni tilos.

14. A szervezők mozgás- és látássérült versenyzők indulását nem tudják biztosítani.

15. A versenyen kísérő autó, kerékpár, illetve egyéb jármű használata kizárólag a szervezők részére megengedett.

16. A katasztrófavédelmi hatóság határozata értelmében a versenyen magán tulajdonú pilóta nélküli járművek (drónok) használata és működtetése tilos.

17. A versenyt a szervezők az időjárási körülményektől függetlenül megrendezik.