Versenyszabályzat

Navigációs menü

Versenyszabályzat

1. A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásban foglalt feltételeket és maradéktalanul betartja a versenyszabályzatot. A szabályok megsértésével másoknak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint a versenyző felelősséget vállal.
 
2. Minden rajthoz álló futó kijelenti, hogy saját elhatározásából, saját felelősségére és egészségesen indul a versenyen.
 
3. A nevezés az online nevezési felület kitöltésével és a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. A verseny napjáig a 18. életévüket be nem töltött versenyzők, csak a törvényes képviselő(k) hozzájárulásával vehetnek részt (a továbbiakban: Szülői engedély). A Szülői engedélyt (formanyomtatvány letöltése a linkre kattintva) nyomtatott formában és a törvényes képviselő(k) által aláírva a rajtcsomag átvétele előtt kötelesek bemutatni a szervezőknek.
 
4. A versenyzők nevezésükkel kijelentik, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok felhasználását a rendezvénnyel kapcsolatban a szervezők számára engedélyezik. Hozzájárulnak továbbá, hogy a megadott elérhetőségekre a szervezők szöveges üzenetet és hírlevelet küldhet.
 
5. A versenytől való visszalépés esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni, a nevezés más személyre át nem ruházható és más versenyre átvinni nem lehetséges.
 
6. A rendezvény szervezői fenntartják a program- és útvonal változtatás jogát, továbbá szükség esetén korlátozhatják a résztvevők számát, illetve a nevezést bármikor lezárhatják.
 
7. A versenyen a szervezők értékmegőrzést nem vállalnak.
 
8. A verseny napján kötelező a rendezvényen előírt parkolási szabályok betartása és a parkolásra kijelölt parkolóhelyek rendeltetésszerű használata.
 
9. A rendezvényen bármilyen kereskedelmi és reklám tevékenység csak a szervezők előzetes engedélyével lehetséges.
 
10. A verseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A versenyen készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. újság, plakát, szórólap, összefoglaló videó, pályázat, közösségi média, stb.), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 
11. A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító, továbbá a versenyszabályzatban, illetve a kiírásban szereplő feltételek be nem tartása esetén a versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.
 
12. A versenyen felmerült vitás esetekkel kapcsolatban óvás nyújtható be írásos formában a verseny lezárását követő 30 percen belül 15.000, azaz tizenötezer forintos díj ellenében a versenyközpontban. Az óvás benyújtására egyéni versenyzők vagy csapatok esetében a csapat vezetője jogosult. A szervezőbizottság az óvás ügyét saját hatáskörben kivizsgálja és írásban válaszol az érintetteknek.
 
13. A versenyen a pálya sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kisállattal futni tilos.
 
14. A szervezők mozgás- és látássérült versenyzők indulását nem tudják biztosítani.
 
15. A versenyen kísérő autó, kerékpár, illetve egyéb jármű használata kizárólag a szervezők részére megengedett.
 
16. A katasztrófavédelmi hatóság határozata értelmében a versenyen magán tulajdonú pilóta nélküli járművek (drónok) használata és működtetése tilos.
 
17. A verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül.
 

DogsCross Versenyszabályzat

 

1. A versenyen minden versenyző rajthoz állhat, aki regisztrációját hiánytalanul leadja, valamint ezzel elfogadja a versenykiírásban és a CrossRun versenyszabályzatában foglaltakat. A versenyző köteles nyilatkozni saját személyi adatairól, továbbá abban az esetben, ha nem ő a kutya tulajdonosa, úgy köteles megadni a kutya tulajdonosának adatait is.

2. A kötelező felszerelés 3 részből áll:
- deréköv vagy beülő
- rugalmas póráz (flexi és egyéb zsinóros automata pórázok használata szigorúan tilos!)
- kutyahám (nyakörvben egy kutya sem indulhat!)

3. A kutyáról:
- 12 hónapnál idősebb
- nem tüzel, nem vemhes
- kötelező oltásokkal és mikrochip-el ellátott
- egészséges, megfelelően szocializált (agresszív kutyák még szájkosárban sem indulhatnak)

4. A rendezvény teljes területén a kutyákat pórázról elengedni nem lehet, továbbá a rendezvény egész területén a kutyák ürülékének összegyűjtése kötelező! (A pórázról elengedett kutya a páros kizárását vonja maga után)

5. A versenyzők tudomással bírnak arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján, aki állatot tart, az állat által másnak okozott kárért felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli. A kutyák által okozott károkért a versenyzők felelnek. A versenyző felelős minden olyan kárért, amely a versenyszabályzat ellenes tevékenység következménye. A versenyző köteles haladéktalanul értesíteni a szervezőt minden körülményről, mely a szervező intézkedését igényli. Ennek elmulasztásából eredő kárért a versenyző felelős. A versenyzőt teljes kártérítési felelősség terheli a verseny alatt keletkezett bármely kár tekintetében, beleértve a harmadik személynek okozott kárt is. A versenyző tudomásul veszi, hogy a szervezőt a verseny alatt végzett tevékenységéért semminemű felelősség nem terheli.

6. Egy nevező kizárólag 1 kutyával indulhat.

7. Klikker használata nem megengedett, azonban a kutya a pályán végig jutalmazható, motiválható.

8. Kizárás:
- A pálya elhagyása
- A kutyával szemben mutatott bármiféle agresszió
- A másik kutya szándékos zavarása
- Az útvonal elhagyása, rövidítése, akadályok szándékos elmozgatása
- A versenyszabályzat megszegése